Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Manuál, alebo automat: zhodnotenie

Večné tému vodičov - čo je lepšie - vozidlo s manuálnou alebo automatickou prevodovkou? Tu malé zhrnutie oboch variantov:

Manuálna prevodovka (V SR je stále početnejšie)
Výhodou je nižšia obstarávacia cena, riadenie je kompletne v rukách vodiča-sám rozhoduje, kedy a aký stupeň zaradí, o málo vyššiu presnosť - predovšetkým v kombinácii so spojkou (napr. Pri rozbiehaní do kopca).
Nevýhodou je nevyužitie možnosti určitej autonómnej jazdy, u niektorých vozidiel sa po preradení deaktivuje napr. Tempomat, ďalšie nepríjemností je časté zašľapávanie spojky, radenie a vyraďovanie, napr. V kolónach ... a tiež tendencia k poškodeniu (najmä pri zlom radenia, kedy sa tzv. prepočítavajú zuby).

Automatická prevodovka
Výhoda - zjednodušenie jazdy (používa sa iba pedál brzdy a plynu, správny stupeň volí vozidlo samo), správnosť radenia, je možné využiť rôzne funkcie autonómneho radenia, vozidlo nikdy nenechá spadnúť otáčky extrémne nízko, alebo naopak vyjsť extrémne vysoko (môže dôjsť k poškodeniu motora ), niektoré automaty umožňujú tiež ručné radenie.
Nevýhodou je vyššia nákupná cena a drahšie servis / oprava a tiež to, že vodič stráca možnosť vnímať samotné vozidlo a jeho správanie.