Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Kaps v odbornom článku vo Svete motorov - automatická prevodovka ZF 8HP ...

  • č. 24/2019
  • str. 26 - 30